Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak provádět zálohu dat, a co všechno se zálohuje?

odpověď

Zálohování je důležitou součástí programu, díky němu lze předejít neočekávané ztrátě dat, např. při nevratné operaci nebo poškození databáze vlivem výpadku elektřiny nebo připojení k síti.

Obecné informace

 • V základní řadě POHODA MDB vyžaduje tato operace vždy exkluzivní přístup, tzn. k databázi nesmí přistupovat žádný jiný přístup (uživatel, služba, okno).
 • Zálohují se pouze dtabázové soubory účetních jednotek, systémová a globální databáze. Ostatní používané soubory (Dokumenty, tiskové sestavy atp.) nejsou do zálohování zahrnuty.
 • V řadách POHODA SQL a POHODA E1 může být databáze otevřena jiným přístupem, před zálohou je zobrazeno varování, ale záloha se vytvoří. To platí pouze pro zálohování z programu, nikoliv pro automatické zálohy.
  Více informací k tomuto chování nalezete ve FAQ - Při zálohování v Pohodě SQL/E1 se zobrazilo chybové hlášení: Síťová kolize - Soubor nelze exkluzivně otevřít. Co se stalo?

 • Pokud je záloha spouštěna automaticky nebo příkazem, je informace zapsána do logovacího souboru Batch.log.
 • Uživatel, který nemá právo pro Zálohování (Soubor/Databáze/Zálohovat) nemůže volbu použít, povel se buď vůbec nezobrazí nebo je šedivý a nelze rozkliknout.

Postup vytvoření zálohy

Vytvoření zálohy lze provést několika způsoby:

 1. Z účetní jednotky
 2. Při ukončení programu
 3. Funkce správa databáze
 4. Příkazový řadek
 5. Automatické úlohy (pouze řady SQL a E1)
 6. Export databáze (pouze řady SQL a E1)

1. Z účetní jednotky

Zálohu účetní jednotky lze provést přímo z účetní jednotky povelem Soubor/Zálohování/Zálohovat, který vyvolá průvodce s možnostmi zálohování.

Postup se liší pro základní řadu POHODA MDB, která používá databázové prostředí Access.
A řady POHODA SQL a POHODA E1, které používají Microsoft SQL Server.

Základní řada POHODA MDB

U základní řady POHODA MDB lze určit, kam soubory uložit, proto je průvodce rozdělěn na dvě strany.

První strana průvodce

Záloha databáze aktuální účetní jednotky - Provede pouze zálohu otevřené účetní jednotky.

 • Používá se např. před spuštěním hromadné operace jako pojistka proti chybnému nastavení funkce.

Zálohovat databáze s příznakem Nabízet k zálohování - Provede zálohu všech účetních jednotek, které mají v agendě Soubor/Učetní jednotky nastaven příznak Nabízet k zálohování.

 • Lze použít k rychlému spuštění zálohy všech databází s tímto příznakem (zpravidla se jedná o aktuální jednotky).

Zálohovat vše - Provede zálohu všech účetních jednotek, které se nachází v seznamu jednotek, a to včetně starých let.

Zálohovat pouze změněné soubory - porovnává datum poslední změny účetní jednotky s datem poslední zálohy uložené ve složce zálohy a zálohuje pouze ty změněné. 

 • Nezměněné soubory se přeskočí a šetří tak místo na disku.
 • Volba je přístupnáí pouze u možností Zálohovat databáze s příznakem Nabízet k zálohování a Zálohovat vše

Včetně systémové databáze - provede zálohu Systémové databáze, která obsahuje nastavení Uživatelů a právHardware a vazby Uživatelských sestav.

 • Záloha se provede pouze v případě, že není spuštěný žádný jiný proces Pohody.

Včetně globální databáze - provede zálohu databáze GlobalData, která obsahuje agendu Adresář/Úkoly a Překlady textů.

 • Záloha se provede pouze v případě, že není spuštěný žádný jiný proces Pohody.

Druhá strana průvodce

Na druhé straně průvodce lze určit, kam bude záloha uložena.

Záloha do složky 'Zálohy' - provede zálohu do výchozí složky pro Zálohy.

Záloha do jiné složky nebo na jiný disk - umožňuje pomocí přímého zápisu nebo tlačítka Procházet vybrat, kam se soubor(y) uloží.

 • Cesta musí být dostupná po celou dobu ukládání zálohy.
 • Pro další použití si průvodce zapamatuje naposledy použitou cestu.

Řady POHODA SQL a POHODA E1

Ve vyšších řadách je umístění složky záloh definováno SQL serverem, případně nastavením mateřské databáze, stačí tak jedna strana průvodce.

Záloha databáze aktuální účetní jednotky - Provede pouze zálohu otevřené účetní jednotky.

 • Používá se např. před spuštěním hromadné operace jako pojistka proti chybnému nastavení funkce, lze upravit název a popis zálohy.

Zálohovat databáze s příznakem Nabízet k zálohování - Provede zálohu všech účetních jednotek, které mají v agendě Soubor/Učetní jednotky nastaven příznak Nabízet k zálohování.

 • Lze použít k rychlému spuštění zálohy všech databází s tímto příznakem (zpravidla se jedná o aktuální jednotky).

Zálohovat vše - Provede zálohu všech účetních jednotek, které se nachází v seznamu jednotek, a to včetně starých let.

2. Při ukončení programu

Při ukončení programu je zobrazeno dialogové okno s doporučeními pro zálohování.

Tlačítkem Zálohovat je vyvolán stejný dialog pro zálohování jako u zálohy z účetní jednotky.

Tlačítkem Storno se vrátíte do programu.

Tlačítkem Konec ukončíte program bez zálohování.

3. Funkce správa databáze

V agendě Soubor/Účetní jednotky lze provést zálohu povelem Databáze/Správa databází, což vyvolá dialog nastavení.

V sekci Rozsah lze vybrat, zda se provede údržba na vybrané jednotce nebo celém výběru.

 • Před vyvoláním funkce je nutné se postavit na danou jednotku nebo provést výběr záznamů.

V sekci Operace vyberte volbu Zálohování databáze.

 • Volba vč. systémové databáze provede i zálohu systémové databáze, pokud není spuštěn žádný jiný proces Pohody.
 • Soubory se uloží do výchozí složky pro Zálohy.
 • Volba Údržba databáze může také provést zálohu před převodem databáze.

4. Příkazový řadek (CMD)

Zálohování lze vyvolat také pomocí příkazové řádky, příkaz lze vložit do *.bat souboru nebo plánovače Windows a spouštět jej pravidelně.

Soubory jsou uloženy do výchozí složky pro Zálohy.

Pro zálohování jsou určeny tyto parametry:

 • /Z - Provede zálohu ve formátu ZIP do výchozí složky pro Zálohy.
 • /N - Provede správu a zálohu databáze pouze u databází, které jsou označeny příznakem Nabízet k zálohování (agenda Soubor/Účetní jednotky, povel Záznam/Nabízet k zálohování).  

Příkazová řádka bude vypadat takto: 

Pohoda.exe [{datový_soubor}] [/Z] [/N]

Konkrétní příklad na zálohování jedné databáze pro řadu POHODA MDB:

 • C:\Pohoda\Pohoda.exe 12345678_2021.mdb  /Z 

Konkrétní příklad na zálohování jedné databáze pro řadu POHODA SQL a E1:

 • C:\Pohoda\Pohoda.exe StwPh_98765432_2021 /Z 

Konkrétní příklad na zálohování všech databází pro řadu POHODA MDB:

 • C:\Pohoda\Pohoda.exe /Z 

Konkrétní příklad na zálohování všech databází označených příznakem Nabízet k zálohování:

 • C:\Pohoda\Pohoda.exe /Z /N

5. Automatické úlohy

Řady POHODA SQL a POHODA E1 obsahují agendu Automatické úlohy, kde lze vytvořit úlohu a naplánovat ji pro automatické spouštění.

Nastavení je nutné provádět na databázovém serveru nebo jeho vzdálené ploše.

Otevřete agendu Soubor/Účetní jednotky a použijte volbu Databáze/Automatické úlohy.

Vytvořte nový záznam a v části Činnost (vpravo) klikněte na tlačítko Nastavení, otevře se průvodce nastavení automatické úlohy.

Na první straně vyberte volbu Zálohování SQL Serveru.

Na druhé straně zvolte, způsob zálohování účetních jednotek.

Třetí strana průvodce obsahuje nastavení typu zálohování, doporučujeme používat Úplnou zálohu, každý jeden soubor zálohy lze obnovit jako kompletní jednotku.
Záloha transakčního logu vyžaduje více souborů záloh a v případě poškození některého z nich nemusí při načítání zálohy dojít ke korektní obnově.

Po dokončení průvodce uložte záznam.

Pokud úloha ještě nebyla navedena do plánovače, program se zeptá na její nastavení.

Alternativně lze nastavení plánovače spustit tlačítkem Nastavení v části Automatická úloha (vlevo).

 • Spuštění úlohy by mělo být naplánováno na dobu, kdy s programem nikdo nepracuje, zpravidla mezi 2.00 a 4.00 v noci.
 • Při spuštění je nutné zadat jméno a heslo Windows uživatele, pod kterým se úloha spustí, spuštění je provedeno nezávisle na přihlášení uživatele.

6. Export databáze

Řady POHODA SQL a POHODA E1 obsahují ještě jednu funkcionalitu, která se dá také považovat za zálohování, a to Export databáze do formátu Access. Takové soubory je možné načíst i do základní řady POHODA MDB.

Uživatel musí mít právo Administrátorské funkce/Účetní jednotky/Export databáze do Accessu, pro export lze použít dva způsoby:

Z účetní jednotky

Export jedné účetní jednotky lze porvést povelem Soubor/Datová komunikace/Export databáze.

V průvodci lze určit, zda se má záloha zkomprimovat a kam se má soubor uložit.

Ze seznamu účetních jednotek

Export do Accessu lze provést také hromadně z agendy Soubor/Účetní jednotky povelem Databáze/Export databází.

V průvodci lze vybrat, které databáze lze vyexportovat a kam soubory uložit.

 • Databáze zapsané šedivým písmem nelze aktuálně exportovat, protože nejsou v aktuální verzi nebo jsou nedostupné.
 • Hromadný export zálohy nekomprimuje.
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím