Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak lze z programu POHODA E1/SQL vytvořit komprimované zálohy?

odpověď

Pokud je produkt POHODA E1/SQL využíván se serverem MS SQL Server 2008 a novějším, lze využít komprese, kterou provádí právě SQL server. Tato možnost byla poprvé implementována do edice MS SQL Server 2008 Enterprise, následně MS SQL Server 2008 R2 Standard a vyšší. U MS SQL Server 2012 a 2014 touto funkcí disponují všechny edice kromě WEB a Express. Obnovit takto komprimovanou zálohu umí všechny edice MS SQL Server 2008 a novější.

Pro kompresi zálohy v úloze SQL serveru stačí přidat parametr "WITH COMPRESSION". Příklad :

BACKUP DATABASE StwPh_12345678_2014 TO DISK='Z:\SQLData\Backup\StwPh_12345678_2014.bak'

WITH COMPRESSION

Pomocí příkazu aplikovaného v MS SQL Server Management Studio lze nastavit, aby veškeré zálohy provedené na SQL serveru byly komprimovány. POZOR - toto nastavení způsobí, že i zálohy jiných programů využívajících totožný SQL server budou komprimovány. Příklad:

sp_configure 'backup compression default', 1;

RECONFIGURE

Nastavení lze provést také přímo v prostředí MS SQL Server Management Studio. Nachází se v sekci "Properties" daného serveru, podsekci "Database Settings", volba "Compress backup".

Především kvůli časovým požadavkům na provedení procesu je nutné mít na paměti, že se prodlouží doba provádění zálohy jako takové.

Další informace k problematice lze nalézt zde -  msdn.microsoft.com/en-us/library/bb964719(v=sql.105).aspx

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím