Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jaké jsou příčiny poškození databázových souborů programu POHODA?

odpověď
Příčiny, které mohou vyvolat poškození databázových souborů programu POHODA:

 1. Výpadek elektrického proudu, násilné ukončení programu POHODA pomocí Správce úloh systému Windows, násilné  
  ukončení operačního systému, předčasné vypnutí operačního systému. 
 2. Používání programu na nevyhovujícím hardware. Zastaralé nebo jinak nevyhovující ovladače hardware. Nedodržení minimálních doporučených HW/SW požadavků. 
 3. U síťových variant nestabilní síťové prostředí (nekvalitní síťové prvky, nevhodné ovladače nebo nastavení síťových karet), nedostatečná propustnost sítě, výpadky síťového provozu. 
 4. Provoz programu POHODA na zastaralých nebo neaktualizovaných operačních systémech Windows. 
 5. Špatný stav operačního systému. 
 6. Nevhodné nastavení operačního systému. 
 7. Uživatelská chyba (neprovádí se pravidelná údržba databáze a zálohování, ruční zásahy do
  databáze apod.) 
 8. Přetížení databázového stroje MS Jet.
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím