Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak vytvořit nového uživatele?

odpověď

Téměř všechny varianty programu POHODA (kromě varianty Mini) obsahují agendu Přístupová práva, kde lze vytvořit různé uživatele s různými oprávněními.

Evidence uživatelů a jejich práv přináší mnoho výhod, např.:

 • lze jednoduše zjistit, kdo vytvořil nebo editoval doklad
 • uživatel se nedostane k citlivým údajům (mzdy, stavy účtů, ...)
 • exportované doklady mohou být uživatelem automaticky podepsány
 • uživatel si přizpůsobí prostředí podle vlastních potřeb

Vytvoření nového uživatele

Agenda je dostupná povelem Nastavení/Přístupová práva/Uživatelé, a to uživateli Admin (vždy) a dalším uživatelům, kteří mají oprávnění měnit přístupová práva.

Záložka uživatel slouží ke správě účtů a nastavení práv k administraci programu.

Sekce Uživatel obsahuje základní údaje o uživatelském účtu.
Povinná pole:

 • Uživatel - název uživatele v programu POHODA.
 • Iniciály - zkratka uživatele, slouží k identifikaci záznamů v databázi
 • Profil - Slouží k rozlišení uživatelského nastavení v jednoltivých účetních jednotkách a obdobích.
  Doporučujeme ponechat profil stejný jako Iniciály pro jednodušší administraci.

Nepovinná pole:

 • Plné jméno - Údaj vstupuje na tiskové sestavy a do dalších výstupů (např. Podání pro ČSSZ nebo EPO).
 • Telefon - Telefonní číslo uživatele, vstupuje na některé sestavy a do podání.
 • Email - Email uživatele, vstupuje na různé sestavy a do některých podání. 
 • Oddělení (pouze POHODA E1) - slouží k dalšímu rozlišení uživatelů pomocí vlastního seznamu.

U uživatele Admin se nahoře nachází tlačítko Aktivovat přístupová práva, které po stisknutí vyžaduje zadat heslo uživatele Admin (pokud ještě neexistuje), při každém dalším spuštění Pohody je vyžadováno přihlášení pomocí hesla.
Pokud jsou práva Aktivní, je zde tlačítko Deaktivovat přístupová práva, které dokáže přístup pomocí hesla vypnout, pak je vždy automaticky přihlášen uživatel Admin, změnu může provést pouze uživatel Admin.

 

Dále lze uživateli definovat různá nastavení funkcí a oprávnění, vše je popsáno ve FAQ - Jaké možnosti nabízejí Přístupová práva v programu POHODA?

Uživatele lze také kopírovat pomocí klávesové zkratky Ctrl+K, v takovém případě se přenese veškeré nastavení práv včetně práv na jednotlivé firmy.
Nepřenese se a tudíž je nutné doplnit:

 • Název uživatele
 • Iniciály (a profil)
 • Heslo

První přihlášení

Po úspěšném uložení se může uživatel přihlásit.

Pokud nebylo uživateli přiděleno heslo, zadá pouze název uživatele a potvrdí tlačítkem OK.

Dále je zobrazeno hlášení o nutnosti změnit heslo, pokračujte tlačítkem OK.

Následuje dialog pro zadání nového hesla.
Pole Staré heslo ponechajte prázdné a dále vyplňte Nové heslo a Ověřit heslo.

Po potvrzení se opět zobrazí dialog přihlášení uživatele, kde zadáte heslo a potvrdíte OK.
Tím je dokončeno vytvoření uživatele.

Pokud definuje heslo Admin, uživatel se jednoduše přihlásí i s heslem.
Povelem Soubor/Změnit heslo jej potom může změnit podle potřeby.

Po přihlášení je zobrazena agenda Soubor/Účetní jednotky, uživatel může otevřít některou z dostupných jednotek a začít pracovat.

Jakmile je otevřena účetní jednotka, dojde k vytvoření uživatelského profilu do agendy Nastavení/Uživatelské nastavení, kde lze určit specifické nastavení pro daného uživatele.

 • Název profilu se převezme z pole Profil v přístupových právech.
 • Profil je vázaný na účetní jednotku a období, tzn. každá účetní jednotka obsahuje vlastní profily uživatelů, které mohou být rozdílné proti jiným jednotkám.
 • Každé období (přelom roku) obsahuje vlastní profily - při prvním přepnutí uživatele do přechodného období je profil z běžného období zkopírován a dál existuje samostatně.
 • Profily lze kopírovat pomocí Ctrl+K a dále upravit údaj pole Profil, které se používá pro identifikaci.
  Zkopírovaný profil tak může být pro uživatele připraven ještě před prvním otevřením účetní jednotky.
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím