Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Existuje prohlížeč účetnictví a jak funguje?

odpověď
POHODA Look slouží k nahlížení do účetních jednotek všech variant programu POHODA a funguje tzv. Offline, tzn. nezávisle na hlavní instalaci Pohody a případně i bez připojení k internetu.
  • V této variantě nelze přidávat ani měnit zadaná data, lze je ale prohlížet, tisknout a exportovat.
  • POHODA Look se instaluje stejným způsobem jako kterákoliv jiná varianta základní řady POHODA MDB.
  • Zadané licenční číslo určuje funkce, které program dostane.
  • Variantu nelze přímo napojit na ostrou Pohodu.
  • Licenci je nutné objednat, kontaktujte prosím Obchodní oddělení na tel. 567 112 612 nebo emailem na expedice@stormware.cz

Načtení zálohy

Do programu je nutné načíst zálohu Účetní jednotky, kterou vyexportujete/zazálohujete z ostré Pohody.
Záloha musí být ve formátu *.mdb programu MS Access, který používá základní řada POHODA MDB
 
Pokud bude uživatel chtít prohlížet data z řady POHODA SQL nebo E1, je nutné databázi vyexportovat do formátu *.mdb, viz FAQ - Jak provádět zálohu dat, a co všechno se zálohuje?
 
V agendě Účetní jednotky vyvolejte nový záznam a pomocí průvodce vyberte soubor zálohy.
Podrobněji je postup načtení zálohy popsán ve FAQ - Jak mohu načíst zálohu účetní jednotky do programu POHODA?
Tento postup umožňuje načítat databáze pouze jednotlivě.
 
  • Alternativně lze vložit *.mdb soubory přímo do složky Data; po spuštění se jednotky přidají automaticky.
  • Další infromace naleznete také na webu POHODA Look.
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím