Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Je možné v programu POHODA nastavit účtování na přelomu účetního období pro každého uživatele zvlášť?

odpověď
Ano, každý uživatel, respektive skupina uživatelů, si může nastavit Účtování na přelomu účetních období samostatně. Toto nastavení je závislé na přístupových právech (Účetnictví/Ostatní/Přelom roku). Pokud dojde k přihlášení uživatele do programu POHODA pod daným jménem a heslem, má tento uživatel možnost přes nabídku Účetnictví/Uzávěrka povelem Účtování na přelomu období zvolit "Účtování v následujícím období bez datové uzávěrky" nebo "Účtovat v běžném účetním období".
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím