Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem mohu nejjednodušeji změnit identifikační údaje naší firmy (změna adresy z důvodu stěhování) v ekonomickém systému POHODA?

odpověď

Nabízí se několik možností řešení:

 

 1. případ - změna sídla (i v Obchodním rejstříku)

a) chcete zachovat data firmy k 31.6.2007 se "starým" sídlem firmy
V agendě Účetní jednotky (Ctrl+U) zkopírujete (CTRL+K) Vaši účetní jednotku se starým sídlem společnosti. Vytvoří se Vám firma, která bude obsahovat stejná data jako firma původní, pouze přímo v agendě Účetní jednotky přepíšete sídlo společnosti. Poté budete mít v agendě Účetní jednotky dvě firmy. Jedna bude mít data se starou adresou a druhá bude mít data s novou adresou (tento postup doporučujeme pro případ, že budete potřebovat vytisknout např. neuhrazenou fakturu k opětovnému zaslání neplatiči).

b) nechcete zachovat data firmy k 31.6.2007 se "starým" sídlem firmy
V agendě Účetní jednotky rovnou přepíšete "staré" sídlo a zadáte nové, které je uvedeno v Obchodním rejstříku. Poté se Vám budou i zpětně tisknout již doklady s novým sídlem (tedy např. neuhrazená faktura z dubna bude obsahovat ještě v té době "neplatnou" adresu). Z tohoto důvodu tuto možnost příliš nedoporučujeme. 

 

2. případ - změna sídla (dochází pouze ke změně korespondenční adresy, nikoli však adresy v Obchodním 
    rejstříku)

Toto lze řešit pouze v programu REPORT Designer, pomocí něhož si upravíte na příslušných sestavách (např. obálky)
korespondenční adresu (tedy např. na fakturách adresa sídla zůstává, pouze je nutné opravit adresu na obálce).

 

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím