Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Pokouším se aktualizovat program POHODA SQL na release 8603 nebo vyšší a při spuštění program dojde k hlášení, že není možné program POHODA SQL 860x spustit. Jak mohu program POHODA SQL po takto provedené aktualizaci korektně spustit?

odpověď

V rámci aktualizace 8603 pro program POHODA SQL došlo ke změně v použití SQL autentifikace. POHODA SQL od verze 8603 používá nové heslo, které splňuje nejnáročnější požadavky na podobu silného hesla Windows (splňuje podmínky tzv. "Strong password policy"). Kvůli této změně je nutné po aktualizaci na verzi 8603 (23.7.2007) nebo vyšší provést následující kroky:

Tento postup se týká pouze uživatelů, kteří mají zapnutou SQL autentifikaci (parametr NTAuth v souboru "dbserver.ini" je nastaven na hodnotu 0) a je nutné jej provést při první aktualizaci na libovolnou verzi programu POHODA SQL 8603 (23.7.2007) nebo vyšší. Postup musí provést administrátor SQL serveru.

 1) Zkontrolujte, zda jsou aktualizovány všechny soubory knihovny "StwOleDb20.dll", které jsou na serveru a na stanicích 
    programu POHODA SQL. Verze souboru musí být 2.2.0.7 nebo vyšší. Zejména je nutné zkontrolovat soubory v   
    instalační složce programu POHODA SQL a složce "Program Files\Common Files\STORMWARE Shared". Je také možné 
    soubor StwOleDb20.dll smazat ze složky System32 z Windows, jedná se o soubor z předchozí instalace.

2) V souboru "dbserver.ini", který naleznete v instalačním adresáři programu POHODA SQL, upravte hodnotu "NTAuth=0"
    na hodnotu "1" nebo soubor "dbserver.ini" z instalačního adresáře programu POHODA SQL smažte a po spuštění 
    programu POHODA SQL vytvořte nový (dojde k uložení nového hesla pro SQL autentifikaci na server). Po spuštění 
    programu znovu nastavte SQL autentifikaci v agendě Účetní jednotky přes nabídku Databáze/Nastavení SQL serveru.

Klinutím na StwOleDb20.dll stáhnete nejnovější verzi knihovny 2.2.0.7, která je platná pro verzi POHODA SQL 8603 (23.7.2007)

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím