Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Z programu mi zmizelo nastavení uživatelů a přístupových práv a uživatelské tiskové sestavy, co se stalo?

odpověď

V takovém případě patrně došlo k poškození systémové databáze nebo jejímu odebrání/smazání ze složky Data.

Obsahem systémové databáze jsou:

 • Uživatelé a přístupová práva
 • Seznam účetních jednotek (agenda Účetní jednotky)
 • Vazby na uživatelské tiskové sestavy
 • Agenda Nastavení/Hardware
 • Nastavení mServerů

Pokud dojde k poškození databáze, program vytvoří Novou systémovou databázi s výchozím nastavením.

 • Nová systémová databáze obsahuje pouze uživatele Admin.

Pro síťové verze POHODA NET{x} je uživatel Admin zabezpečen výchozím heslem, viz FAQ - Při spuštění programu POHODA se zobrazilo hlášení "Došlo k vytvoření systémové databáze a bylo nastaveno výchozí heslo pro uživatele Admin".

 • Nesíťové verze výchozí heslo Admina neobsahují a rovnou otevřou agendu Účetní jednotky.

Po spuštění programu s novou systémovou databází je zobrazeno dialogové okno, které umožní přidat do seznamu jednotek databáze nalezené ve složce Data (pokud takové existují).

Pokud byly účetní jednotky zabezpečeny pomocí úplného zabezpečení databází, vyžaduje program zadání bezpečnostního hesla databáze.

 • Uživatelské sestavy nebude možné použít, dokud nedojde k jejich navázání.
 • Dříve zavedené Hardwarové doplňky nebudou fungovat.
 • mServer nepůjde spustit, protože v databázi neexistuje.

 

Opravu lze provést dvěma způsoby:

1. Doplnění nastavení do nově vytvořené systémové databáze

 • Tento postup lze doporučit pouze v případě, že jde o program POHODA používaný s výchozím nastavením nebo s minimem změn.
 • Postup je nutné použít také v případě, že neexistuje žádná funkční záloha.
 • Veškeré změny týkající se nastavení uživatelů, hardware a uživatelských tiskových sestav je nutné nastavit v programu znovu.

2. Načtení zálohy systémové databáze

 • Postup lze doporučit vždy, za předpokladu, že existuje funkční záloha systémové databáze.
 • Načtení systémové databáze nemá vliv na data uložená v účetních jednotkách.
 • Postup načtení je podrobněji popsán ve FAQ - Jak načíst zálohu systémové databáze?
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím