Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Obdržel jsem nové licenční číslo, kam jej v programu POHODA mám zadat?

odpověď

Existují dvě možnosti jak změnit licenční číslo programu:

  1. Nové licenční číslo lze použít při instalaci plné verze programu, kterou naleznete na obdrženém DVD, nebo ve Vašem profilu v Zákaznickém centru.
    Tento postup se používá v případě, že obdržíte licenční číslo pro stejnou variantu a nové období na základě předplatného služeb SERVIS, vkládá se zpravidla při instalaci verze Leden.

  2. Licenci lze změnit přímo v programu POHODA za předpokladu:
    že nejde o příliš velký skok mezi verzemi (např. do verze POHODA Říjen 2019 nelze zadat licenční číslo pro rok 2021, verze POHODA Leden 2020 licenční číslo pro rok 2021 přijme). 
    a/nebo nedochází k rozšíření z nesíťové varianty na síťovou (tento případ vyžaduje přeinstalovat produkt, aby se doplnily soubory potřebné pro síťový provoz).
    Postup využijete hlavně v případě, kdy dochází ke změně varianty, rozšíření z NET3 na NET5 nebo při změně vlastníka licence.

Postup pro změnu v programu:
V  síťové verzi Licenční číslo měňíte pouze na hlavním PC/Serveru.
Zavřete program POHODA, klikněte na ikonu programu POHODA pravým tlačítkem myši a zvolte SPUSTIT JAKO SPRÁVCE.
V programu otevřete agendu SOUBOR/ÚČETNÍ JEDNOTKY a použijte povel DATABÁZE/SPRÁVA LICENCÍ.
Zde klikněte na tlačítko ZMĚNIT vpravo nahoře.
 Zadejte nové licenční číslo, případně jej lze zkopírovat ze Zákaznického centra nebo PDF souboru. 
Po potvrzení všech hlášení program vypněte a znovu zapněte.
Opětovné spuštění bude vyžadovat Aktivaci licence.
U síťové verze spusťte jednotlivé klienty také jako Správce (klikněte na ikonu POHODA pravým tlačítkem myši a zvolte SPUSTIT JAKO SPRÁVCE) a následně proveďte aktivaci.

Jestliže přecházíte z nesíťové verze na síťovou, číslo nepůjde tímto způsobem změnit.
V tomto případě je nutné přeinstalovat program POHODA z posledního instalačního DVD, které je k dispozici.
Při instalaci zadejte nové licenční číslo programu POHODA.
Pokud jste měli na předchozí verzi již nainstalovaný update, je nutné po instalaci plné verze programu stáhnout a nainstalovat i tento update, viz:Jak zaktualizovat POHODU. 
Po přeinstalaci musí mít program POHODA stejný nebo vyšší release.
Toto číslo zjistíte prostřednictvím povelu Nápověda/O aplikaci.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím