Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Mohu svoji licenci k produktu převést na jiný subjekt?

odpověď

Ano, veškerá svoje práva a povinnosti vyplývající z licenční smlouvy k softwarovému produktu můžete trvale převést na jiný subjekt. Převod licence z původního na nového vlastníka licence lze uskutečnit za splnění několika podmínek:

  • vyplnění žádosti o převod licence,
  • úhrada manipulačního poplatku podle platného ceníku,
  • souhlas společnosti STORMWARE s realizací převodu.

Licence registrovaného softwarového produktu je převedená okamžikem vyjádření souhlasu STORMWARE s převodem licence. Předpokladem pro udělení tohoto souhlasu je skutečnost, že žádost splňuje veškeré požadované náležitosti. Bližší podmínky převodu licence blíže upravují Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE.

Formulář Žádost o převod licence zasíláme na vyžádání mailem, resp. je možné si jej stáhnout v zákaznickém centru v sekci Ke stažení, Dokumenty.

 

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím