Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak funguje program POHODA přes terminálový server?

odpověď

Plná verze programu POHODA je nainstalována na terminálový server, a uživatelům, kteří budou k programu vzdáleně přistupovat, jsou v operačním systému serveru nastaveny příslušné uživatelské účty. Na klientských počítačích se neinstaluje nic (program se spouští lokálně na serveru a to i vícenásobně podle počtu připojených uživatelů). Z tohoto důvodu je nutné mít zakoupenu síťovou verzi programu a to v takovém počtu licencí, kolik bude uživatelů, kteří s ním vzdáleně pracují. Tento počet se případně navýší o uživatele, kteří pracují na místní síti (tzn. lze kombinovat terminálové připojení a práci v síťové verzi programu přes klasickou LAN).

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím