Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Co znamená MLP licence?

odpověď

MLP je zkratka pro nesíťovou přídavnou licenci. Zakoupením této licence získáváte právo instalovat produkt na další počítač např. notebook. Tato licence umožňuje využívat produkt pouze pro lokální práci s počítačem, neopravňuje uživatele využívat produkt v síťovém režimu. MLP licenci není dále možné využít v režimu pobočkového zpracování dat.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím