Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

V Příloze č. 1 II. oddílu písmena B je rozpis hmotného majetek podle skupin v celkových hodnotách odpisů, resp. celkový součet odpisů nehmotného majetku. Najdu v programu POHODA rozpis těchto majetků?

odpověď

Ano, v tiskových sestavách agendy Daň z příjmů můžete zobrazit sestavu Příloha č. 1 II. oddílu písmeno B – podklady (netýká se DE). Tato sestava obsahuje rozpis hmotného majetku dle jednotlivých skupin a soupis nehmotného majetku včetně hodnoty zaúčtovaných odpisů.
Na tiskové sestavě se zobrazí za účetní období pouze hodnota odpisů jednotlivých majetků, které jsou evidované v agendě Majetek a jsou zaúčtovány v účtové skupině 55.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím