Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Je možné v účetnictví automaticky vytvořit kartu dlouhodobého majetku přímo z přijaté faktury?

odpověď

Ano, při uložení přijaté faktury program POHODA zkontroluje typ dokladu, předkontaci a částku dokladu. Pokud bude doklad obsahovat typ Faktura, předkontaci pro pořízení dlouhodobého majetku a nenulovou částku, zobrazí dialogové okno s možností přepnutí do agendy Dlouhodobý majetek a automatickém vytvoření karty majetku.
Pořizovací cenu majetku program POHODA určí odlišně pro plátce DPH a neplátce DPH. Účetní jednotce, která je plátce DPH, se do pořizovací ceny majetku započítá cena bez DPH.
Naopak účetní jednotce, která není registrovaná k DPH, se pořizovací cena vypočte včetně DPH. Na kartu majetku pak program POHODA doplní další základní údaje přenesené z faktury a na záložku Poznámky také informace o zdrojovém dokladu.
 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím