Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Je možné v POHODĚ nastavit, aby se měsíční účetní odpisy účtovaly od měsíce následujícího po měsíci zařazení majetku do užívání?

odpověď

Ano. Pokud chcete nastavit účetní odpisy od měsíce následujícího po měsíci zařazení majetku do užívání, v agendě Globální nastavení/Majetek zatrhněte volbu Výpočet úč. odpisů od násled. měsíce a změny uložte.
K nastavenému odpisovému plánu je nutné vyplnit pole Životnost. Tím určujete měsíční výpočet účetních odpisů, které uvidíte na záložce Účetní odpisy.
Aby se měsíční odpisy promítly i do Účetního deníku, zatrhněte volbu Měsíční odpisy v úč. deníku.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím