Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Od 1. 1. 2023 platí jiná sazba pojistného na sociální pojištění z vyměřovacích základů zdravotnických záchranářů nebo členů jednotky hasičského záchranného sboru. Jak tuto sazbu nastavím v programu POHODA?

odpověď

Nová sazba pojištění je uvedena v agendě Nastavení/Legislativa s platností od 1. 1. 2023. U zaměstnance v agendě Mzdy/Personalistika zatrhnete na záložce Pojištění pole Záchranář. Vyšší sazba se uplatní poprvé ve mzdě za měsíc leden 2023.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím