Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Obsahuje program POHODA tiskopis žádosti o úhradu poskytnuté náhrady mzdy při pracovním volnu souvisejícím s akcemi pro děti a mládež?

odpověď

V agendě Personalistika je nutné mít u daného zaměstnance na záložce Nepřítomnost zadaný druh nepřítomnosti Akce pro děti a mládež. Jedná se o placené pracovní volno, kdy zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nejvýše za 1 týden v kalendářním roce. Náhrada mzdy se vypočte stejně jako u řádné dovolené. Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté náhrady mzdy ze státního rozpočtu. Úhradu poskytuje na žádost Okresní správa sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele.

Tiskopis Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy - akce pro děti a mládež naleznete v agendě Mzdy/příslušný měsíc.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím