Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jaké údaje se uvádí na tiskovou sestavu Oznámení o nástupu do zaměstnání v agendě Mzdy/Personalistika?

odpověď

Na tuto tiskovou sestavu program POHODA uvádí povinné údaje dle tiskopisu Všeobecné zásady pro vyplňování tiskopisu "Oznámení o nástupu do zaměstnání - skončení zaměstnání" - platné od 1. 1. 2009. 

Vyplňují se tyto údaje dle výše uvedeného pokynu:

Část 1 - Datum nástupu a skončení zaměstnání

Datum nástupu do zaměstnání

Datum skončení zaměstnání

Část 2 - Základní identifikace pojištěnce

Příjmení

Jméno

Titul

Datum narození

Rodné číslo

Část 3 - Adresa trvalého pobytu a doplňující identifikační údaje pojištěnceAdresa trvalého bydliště

Ulice

Číslo domu

Obec

PSČ (post code)

Pošta

Stát

Kontaktní adresa v rozsahu jako u trvalého pobytu

Pohlaví

Rodné příjmení

Místo narození

Státní občanství

Všechna další příjmení předcházející současnému

Část 4  - Adresa pobytu v ČR, je-li trvalý pobyt mimo ČR

Ulice

Číslo domu

Obec

PSČ

Pošta

Část 5 - Identifikace zaměstnavatele a informace o zaměstnání

Název zaměstnavatele

Variabilní symbol

Druh činnosti

Zaměstnání malého rozsahu ano-ne

Místo výkonu činnosti

Část 6 - Informace o důchodu

Druh důchodu

Důchod pobírán od

Část 7 - Identifikace posledního (současného) cizozemského nositele pojištění

Specifikace cizozemského nositele pojištění

Název cizozemského nositele pojištění

Ulice

Číslo domu

Obec

Post Code

Stát

Cizozemské číslo pojištění

Část 8 - Údaje o zdravotním pojištění a jiném nemocenském pojištění

U osob pouze důchodově pojištěných se tato část nevyplňuje.

Kód zdravotní pojišťovny

Název předchozího orgánu, který prováděl nemocenské pojištění, pokud jím nebyla ČSSZ

Název současného orgánu, který provádí  nemocenské pojištění, pokud jím není ČSSZ

Část 9 - Podpisy a razítka

Datum vyplnění formuláře

Podpis a razítko zaměstnavatele

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím