Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jaké údaje se uvádí na tiskovou sestavu Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)- typ akce 2 - ukončení pracovního poměru v agendě Mzdy/Personalistika?

odpověď

Na tuto tiskovou sestavu program POHODA uvádí povinné údaje dle tiskopisu Všeobecné zásady  pro vyplňování tiskopisu "Oznámení o nástupu do zaměstnání - skončení zaměstnání" platné od 1. 1. 2009. 

Vyplňují se tyto údaje dle výše uvedeného pokynu:
Část 1 - Datum nástupu a skončení zaměstnání

Datum nástupu do zaměstnání
Datum  skončení zaměstnání

Část 2- Základní identifikace pojištěnce
Příjmení (poslední)   
Jméno 
Titul
Datum narození
Rodné číslo

Část 3 -  Adresa trvalého pobytu a doplňující identifikační údaje pojištěnce
Rodné příjmení

Část 5 – Identifikace zaměstnavatele a informace o zaměstnání
Název zaměstnavatele
Variabilní symbol 
Druh činnosti


Část 9  - Podpisy a razítka
Podpis a razítko zaměstnavatele
Datum vyplnění formuláře

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím