Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak postupovat při provedení ročního zúčtování zaměstnanců?

odpověď

Zaměstnancům, kteří do 15. 2. následujícího roku podepsali žádost o provedení ročního zúčtování, zatrhněte v agendě Personalistika pole Roční zúčtování záloh. Zde na záložku Daně a pojistné zadejte zaměstnanci jednotlivé slevy, případně příjmy od jiných zaměstnavatelů. Před provedením ročního zúčtování se ujistěte, že pracujete v běžném účetním období. Provedení ročního zúčtování spustíte povelem Záznam/Roční zúčtování záloh DzP v agendě Personalistika . V nově otevřeném dialogovém okně vyberete měsíc, ve kterém má být roční zúčtování zaměstnancům vráceno. Průvodce vás informuje o průběhu ročního zúčtování. V tiskových sestavách můžete vytisknout tiskovou sestavu Výpočet daně z příjmů. Souhrn všech provedených ročních zúčtování daně a daňového bonusu najdete v tiskové sestavě Úhrn přeplatků z ročního zúčtování.

Výpočet ročního zúčtování daně je nutné provést ještě před vystavením mezd, ve kterých mají být přeplatky zaměstnancům vráceny. Pokud by byly mzdy již dříve vystaveny, je nutné je smazat a vystavit znovu, aby se v nich přeplatky na dani projevily.

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím