Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak vystavím mzdy zaměstnancům?

odpověď

Vystavení mezd se provádí povelem Mzdy/příslušný měsíc. V případě, že v daném měsíci nejsou žádné mzdy zpracované, zobrazí se dialogové okno Vystavení nových mezd s možností volby rozsahu vystavených mezd. Můžete vystavit mzdu buď pro jednoho vybraného zaměstnance nebo pro všechny zaměstnance najednou. Po stisku tlačítka Další se mzdy vystaví a zároveň se zobrazí informace o mzdách konkrétních zaměstnanců.
Pokud jste již pro některé zaměstnance vystavili mzdy a chcete mzdy pro zbývající zaměstnance vygenerovat hromadně, tak zvolte nový záznam (Insert) a v dialogovém okně Vystavení nových mezd zatrhněte volbu Vystavit mzdy všem zaměstnancům.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím