Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Ve kterých agendách je třeba zadat údaje pro správné účtování skladové evidence způsobem A?

odpověď

Jestliže jste se rozhodli účtovat skladové zásoby způsobem A, musíte nejprve zatrhnout volbu Účtování skladů způsobem A v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Sklady A. Po uložení program POHODA inicializuje základní nastavení účtů pro tento způsob účtování a zároveň podle tohoto nastavení zaúčtuje všechny skladové pohyby provedené v daném účetním roce. 

Účty, na které budou skladové zásoby účtovány, zadáte na 3 místech: 
1. v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Sklady A zadáte čísla účtů, na které se má účtovat příjem, resp. výdej skladových zásob. 
2. v agendě Sklady/Zásoby na záložce Doplňkové údaje vyberete pro každou skladovou zásobu správný druh, tj. zda se jedná o materiál, nedokončenou výrobu, polotovary, materiál vlastní výroby, zvířata, výrobky či zboží. Pole Druh určuje účtování všech pohybů dané zásoby. Dále zde můžete nastavit analytický účet, na kterém bude vedena skladová hodnota daného zboží a který bude používán při účtování skladových pohybů. 
3. v agendě Sklady/Sklady zadáte čísla účtů, která se použijí u zásob, u nichž není uveden jejich analytický účet na záložce Doplňkové údaje (v agendě Zásoby). Tyto zásoby budou podle zadaného druhu (agenda Zásoby, záložka Doplňkové údaje) zaúčtovány na příslušné účty.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím