Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Účtuji sklady způsobem A. Některé výdejky nebo pouze určité položky výdejky potřebuji zaúčtovat na jiný účet, než na který se mi položky běžně účtují. Je to možné?

odpověď

Ano, potřebujete-li zaúčtovat výdejku na jiný souvztažný účet, než je účet, který máte uveden v agendě Nastavení/Globální nastavení/Sklady A, zadejte tento účet přímo ve formuláři výdejky. Jestliže máte ve výdejce více položek a pouze u některých z nich chcete účtovat na jiný souvztažný účet, zadejte potřebný účet přímo u těchto položek v poli Účet.
Účet uvedený ve výdejce má prioritu před účtem uvedeným v Globálním nastavení.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím