Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Účtuji sklady způsobem A. Některé příjemky však potřebuji účtovat na jiný analytický účet, než na který se mi běžně účtují. Je to možné?

odpověď

Ano, potřebujete-li zaúčtovat příjemku na jiný souvztažný účet, než je účet, který máte uveden v agendě Nastavení/Globální nastavení/Sklady A, zadejte tento účet přímo ve formuláři dané příjemky (popř. v položkách příjemky). Účet uvedený
na příjemce má prioritu před účtem uvedeným v Globálním nastavení.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím