Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Účtujeme sklady způsobem A. Při vyskladnění zboží do výdejky se na záložce Zaúčtování zobrazuje nulová vážená nákupní cena. Proč?

odpověď

V agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Ceny a slevy zatrhněte volbu Automatický přepočet vážené nákupní ceny.

V agendě Sklady/Zásoby zvolte povel Přecenění nákupních cen… z nabídky Záznam. V dialogovém okně Přepočet nákupní ceny vyberte volbu Aktualizovat váženou nákupní cenu všech zásob a zvolte povel OK. Tímto přepočtem také zjistíte, zda se v účetnictví nenachází záporné stavy zásob. Pokud ano, je nutné záporné stavy odstranit a poté opět aktualizovat váženou nákupní cenu.

Poté proveďte správu databáze. V agendě Soubor/Účetní jednotky zvolte nabídku Databáze/Správa databází. V průvodci správou databází zatrhněte v sekci Rozsah volbu Pouze aktuální účetní jednotka a v sekci Operace volbu Údržba databáze. Na další straně průvodce zvolte volby Kompakt databáze, Obnova databáze, vč. zálohy původní databáze, Oprava integrity - Úplná oprava integrity a stiskněte povel Další. Na 3. stránce se zobrazí název Vaší účetní jednotky a po zvolení povelu Další proběhne správa databáze.
Máte-li síťovou verzi programu POHODA, provádí se správa databáze na hlavním serveru a ostatní práce v programu POHODA na síťových klientech musí být ukončena.

Pozor: 
Před provedením aktualizace vážené nákupní ceny doporučujeme provést zálohu dat pomocí povelu Zálohovat… z nabídky Soubor/Zálohování.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím