Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Proč se tisková sestava Inventurní soupis s oceněním nerovná tiskové sestavě Stav skladů?

odpověď

Tisková sestava Inventurní soupis s oceněním neobsahuje odchylku metody vážené nákupní ceny. Tisková sestava Stav skladů je již včetně této odchylky.

Vedete-li sklady způsobem A:
Kontrolujte tiskovou sestavu Inventurní soupis s oceněním. V agendě Účetnictví/Interní doklady je nutné k 31.12.201x proúčtovat odchylku metody vážené nákupní ceny. Tuto odchylku zjistíte v tiskové sestavě Odchylka metody vážené nákupní ceny, nacházející se v agendě Sklady/Zásoby po zvolení povelu Tiskové sestavy… z nabídky Soubor resp. prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+T.

Vedete-li sklady způsobem B:
Kontrolujete tiskovou sestavu Stav skladů a o odchylce metody vážené nákupní ceny neúčtujete. Na konci roku proveďte v agendě Účetnictví/Interní doklady přeúčtování počátečního stavu materiálu do spotřeby zápisem 501/112, v případě zboží zápisem 504/132. Po zjištění konečného stavu zásob zaúčtujete k datu 31.12.201x skutečnou hodnotu materiálu zápisem 112/501 resp. zboží 132/504.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím