Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Čím se odlišuje účtování skladů způsobem A od způsobu B?

odpověď

Používá-li účetní jednotka při účtování skladových zásob způsob B, nákup zásob je zaúčtován rovnou do spotřeby. Například příjem zboží na fakturu je účtován 504/321. Během účetního období není v účetnictví znám skutečný stav skladové zásoby, a tím není věrohodně vyčíslen hospodářský výsledek, protože se veškerý nákup účtuje na nákladový účet. Hospodářský výsledek se správně zjistí až k 31.12., kdy se provede inventarizace zásob a stav skladu se zaúčtuje v agendě Účetnictví/Interní doklady na účet zásob, tedy 112/501, resp. 132/504. 

V případě, že účetní jednotka používá způsob A, aktuální stav skladových zásob je k dispozici na účtech účtové třídy jedna (112, 132 apod.). Například fakturace zboží je zaúčtována 131/321, příjem zboží na sklad 132/131. Prodané zásoby se účtují na nákladové účty teprve v okamžiku skutečného vyskladnění, např. 504/132. Při tomto účtování je v kterýkoliv okamžik znám věrohodný hospodářský výsledek.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím