Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Stejnou zásobu mám zadanou v několika skladech. Je možné, aby se mi změna u jedné zásoby promítla ve všech ostatních skladech?

odpověď

Jestliže máte nainstalovaný program POHODA E1, změnu hodnot na skladové kartě v jednotlivých skladech můžete provést pomocí synchronizace skladů. 

Synchronizaci skladů provedete v agendě Sklady/Zásoby přes povel Záznam/Synchronizace skladů.
Před provedením synchronizace je potřeba v agendě Sklady/Sklady zatrhnout u skladu, dle něhož synchronizaci budete provádět, pole Synchronizovat dle skladu. U těch skladů, kde chcete, aby se hodnoty synchronizovaly (upravily dle hodnot na vzorovém skladě), zatrhněte v agendě Sklady/Sklady pole Synchronizovat sklad. Změny uložte. 

V agendě Sklady/Zásoby zvolte povel Záznam/Synchronizace skladů. Program POHODA zobrazí průvodce, kde z výklopného seznamu vyberte vzorový sklad pro synchronizaci a dále vyberte sklady, které chcete synchronizovat a zvolte Další.

V následujícím dialogovém okně zatrhněte pole, dle nichž se má rozpoznat shodnost zásob a opět zvolte povel Další.
Poté vyberte hodnoty, které mezi jednotlivým sklady chcete synchronizovat. Po stisknutí povelu Dokončit dojde k synchronizaci údajů na skladových kartách v jednotlivých skladech dle vzorového skladu.

Před provedením synchronizace skladů doporučujeme provést zálohu účetní jednotky.
V případě, že chcete synchronizaci provést jen u určitých zásob, je potřeba tyto zásoby nejdříve pomocí dotazu vyfiltrovat.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím