Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Mám zadanou základní prodejní cenu s DPH. Jak mohu při změně sazby DPH na druhou sníženou sazbu ve výši 10 % provést přepočet cen tak, aby se změnila základní prodejní cena s DPH a prodejní cena bez DPH zůstala stejná?

odpověď

Před provedením změn proveďte zálohu účetní jednotky přes nabídku Soubor/Zálohování/Zálohovat…

Změnu sazby je třeba provádět na přelomu účetních období, na který se přepnete povelem Účetnictví/Uzávěrka/Účtování na přelomu období… Na zobrazeném dialogovém okně Účtování na přelomu účetních období zvolíte Účtování v následujícím období bez datové uzávěrky.

U zásob, pro které chcete změnit sazbu DPH základní prodejní ceny na 10 %, stačí tuto hodnotu zadat v poli DPH prodej. Automaticky se přepočítá základní prodejní cena s DPH.

Příklad:
prodejní cena 138,- s DPH
DPH prodej 15 %
prodejní cena bez DPH 120,-

Po změně sazby DPH na 10 % se prodejní cena včetně daně automaticky přepočítá na částku 132,- včetně DPH. Prodejní cena bez DPH zůstane nezměněna.

Sazbu DPH lze změnit i hromadně pro více zásob, a to následujícím postupem:
V agendě Sklady/Prodejní ceny u základní prodejní ceny nastavte Typ výpočtu bez daně a na dotaz nechte přepočítat ceny.
V agendě Zásoby proveďte výběr zásob, u kterých chcete změnit sazbu DPH na 10 % a zachovat základní prodejní cenu s DPH, která je ve formuláři. Poté zvolte Záznam/Editace/Upravit vše…
Na zobrazeném dialogovém okně Hromadná úprava záznamů zvolte pole agendy DPH prodej a hodnotu 10 %. Po potvrzení se u všech vybraných záznamů změním sazba v poli DPH prodej na 10 %.
Dále je třeba přepočítat prodejní ceny s DPH. Zvolte Záznam/Přecenění prodejních cen… V zobrazeném dialogovém okně vyberte volbu Upravit prodejní ceny o 0 % a také Upravit i fixované ceny (tato volba zajistí přepočet i pro ceny, u kterých je fixovaná prodejní cena nebo marže). Po potvrzení se přepočítá prodejní cena zásob s DPH dle nastavené sazby, tedy 10 %.
Na závěr v agendě Prodejní ceny opět změňte typ výpočtu základní prodejní ceny na hodnotu „s daní“.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky