Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Mám zadanou základní prodejní cenu bez DPH. Jak mohu při změně sazby DPH na druhou sníženou sazbu ve výši 10 % provést přepočet cen tak, aby základní prodejní cena s DPH zůstala stejná a změnila se pouze prodejní cena bez DPH?

odpověď

Před provedením změn proveďte zálohu účetní jednotky přes nabídku Soubor/Zálohování/Zálohovat…

Změnu sazby je třeba provádět na přelomu účetních období, na který se přepnete povelem Účetnictví/Uzávěrka/Účtování na přelomu období… Na zobrazeném dialogovém okně Účtování na přelomu účetních období zvolíte Účtování v následujícím období bez datové uzávěrky.

V agendě Sklady/Prodejní ceny u základní prodejní ceny nastavte Typ výpočtu S daní a na dotaz nechte přepočítat ceny.

V agendě Zásoby proveďte výběr zásob, u kterých chcete změnit sazbu DPH na 10 % a zachovat základní prodejní cenu s DPH, která je ve formuláři. Poté zvolte Záznam/Editace/Upravit vše…
Na zobrazeném dialogovém okně Hromadná úprava záznamů zvolte pole agendy DPH prodej a hodnotu 10 %. Po potvrzení se u všech vybraných záznamů změním sazba v poli DPH prodej na 10 %.

Dále je třeba přepočítat prodejní ceny bez DPH. Zvolte Záznam/Přecenění prodejních cen… V zobrazeném dialogovém okně vyberte volbu Upravit prodejní ceny o 0 % a také Upravit i fixované ceny (tato volba zajistí přepočet i pro ceny, u kterých je fixovaná prodejní cena nebo marže). Po potvrzení se přepočítá prodejní cena zásob bez DPH dle nastavené sazby, tedy 10 %.

Na závěr v agendě Prodejní ceny opět změňte typ výpočtu základní prodejní ceny na hodnotu „bez daně“.

Příklad:
prodejní cena 120,- bez DPH
DPH prodej 15 %
prodejní cena s DPH 138,-

Změnou typu výpočtu v agendě Prodejní ceny se do formuláře dosadí cena s DPH.
Po změně sazby DPH pomocí funkce Upravit vše se změní sazba DPH prodej na 10 %.
Přepočtem prodejní ceny dojde k výpočtu nové prodejní ceny bez DPH ve výši 125,50.
Opětovnou změnou typu výpočtu prodejní ceny na „bez daně“ se do formuláře dosadí prodejní cena bez daně.

Ceny na zásobě jsou poté:
Prodejní cena 125,50 bez DPH
DPH prodej 10 %
Prodejní cena s DPH 138,-

Změna prodejní ceny bez DPH může způsobit v závislosti na nastavení cenové skupiny a fixací cen změnu marže a také cen na záložce Slevy.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky