Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Účetní jednotka dosáhla prahu pro přijaté zboží, ale zatím nedosáhla prahu pro odeslané zboží. Je možné odesílat pouze Výkaz pro Intrastat – přijetí?

odpověď

Ano, pokud jste nedosáhli prahu pro vykazování odeslaného zboží, zatrhněte v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Odeslání možnost Nevykazuje. Práh pro vykazování údajů pro Intrastat program POHODA posuzuje samostatně, je tedy možné evidovat data pro Intrastat pro přijetí a odesílat tedy Výkaz pro Intrastat – příjetí, zatímco Výkaz pro Intrastat – odeslání odesílat nebudete, neboť zatím nevznikla povinnost pro vykazování dat.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím