Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Účetní jednotka dosáhla prahu pro odeslané zboží, ale zatím nedosáhla prahu pro přijaté zboží. Je možné evidovat Intrastat pouze pro odeslané zboží?

odpověď

Ano, pokud jste nedosáhli prahu pro vykazování přijatého zboží, zatrhněte v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Přijetí možnost Nevykazuje. Práh pro vykazování údajů pro Intrastat program POHODA posuzuje samostatně, je tedy možné evidovat data pro Intrastat – odeslání a odesílat tedy Výkaz pro Intrastat – odeslání, zatímco Výkaz pro Intrastat – přijetí odesílat nebudete, neboť zatím nevznikla povinnost pro vykazování dat.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím