Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

U vydaného opravného daňového dokladu, který vstupuje do Intrastatu, je uveden kód transakce 21 – Vrácení zboží. Doklad však do Výkazu pro Intrastat – odeslání nevstoupil. Proč?

odpověď

Položky s transakcí Vrácení zboží, tedy s kódy 21, 22, 23, 29, 49, 59, 82 vstupují do opačného tiskopisu a vykazují se tam kladně. Daný doklad tedy vstoupí do Výkazu pro intrastat – přijetí.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím