Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Odkud vstupují hodnoty do dialogového okna Výkaz pro Intrastat, které se zobrazí po zvolení povelu Záznam/Intrastat?

odpověď

Výchozí hodnoty pro Intrastat si každý uživatel může předvyplnit v agendě Nastavení/Uživatelské nastavení/Intrastat. Hodnoty, které máte předvyplněné v této agendě, se pak automaticky přenáší do dialogového okna, které vyvoláte přes povel Záznam/Intrastat.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím