Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Kdy zpravodajské jednotce končí povinnost vykazovat údaje do Intrastatu?

odpověď

Zpravodajské jednotce končí povinnost vykazovat údaje do Intrastatu podáním nebo odesláním Výkazu pro Intrastat za měsíc prosinec toho kalendářního roku, ve kterém nedosáhla prahu pro vykazování. Dále končí povinnost vykazování údajů
do Intrastatu od měsíce následujícím po měsíci jejího zániku, který má za povinnost písemně oznámit svému místně příslušnému celnímu úřadu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím