Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

K čemu slouží pole Evidovat údaje pro Intrastat, které je možné zatrhnout v agendě Nastavení/Globální nastavení?

odpověď

Systém INTRASTAT slouží pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými zeměmi EU. Intrastat je zaveden ve všech členských státech a týká se výhradně pohybu zboží (služby se neevidují).Povinnost vykazovat data pro Intrastat vzniká osobám (právnickým i fyzickým) pokud jsou registrovány či identifikovány k DPH v ČR, odeslaly zboží do jiného členského státu anebo přijaly zboží z jiného členského státu, a to v hodnotě dosahující prahu pro vykazování údajů do Intrastatu. Více informací zjistíte ze stránek celní správy.

V případě, že máte povinnost evidovat údaje pro Intrastat, je potřeba zatrhnout v Globálním nastavení/Intrastat pole Evidovat údaje pro Intrastat. Po uložení dojde k převodu dat a převedená databáze bude rozšířena o nová pole pro zadávání údajů pro Intrastat.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím