Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakou možnost (Jednorázově nebo Plný rozsah) mám zvolit při zatržené volbě Evidovat údaje pro Intrastat?

odpověď

Záleží na tom, zda k překročení prahů došlo jednorázově či příležitostně a v dalších měsících již obchodovat
se zahraničním nebudete, anebo budete se zahraničím obchodovat i nadále a z toho bude vyplývat povinnost odevzdání Výkazů pro Intrastat i v následujících měsících. 

Volbu plný rozsah zatrhnete v případě, že dojde k dosažení prahů pro vykazování – při přijetí (12 mil.Kč) nebo při odeslání zboží (12 mil. Kč). V tomto případě jste povinni vytvářet výkaz v plném rozsahu. Výkaz pro Intrastat musí být v tomto případě odevzdán pouze v elektronické podobě a to nejpozději dvanáctý pracovní den měsíce následujícího po referenčním období. Tisková sestava Výkaz pro Intrastat slouží pouze ke kontrole vyplněných hodnot.

Volba Jednorázově slouží pro jednorázové přijetí či odeslání zboží. Ve stejném roce nesmí dojít k žádnému dalšímu plnění, jinak vznikne povinnost vykazovat Intrastat v plném rozsahu. Za jednorázové dosažení prahu pro vykazování se považuje i odeslání několika zbožových zásilek v průběhu nejvýše dvou referenčních období, pokud zboží v nich tvoří jednu ucelenou dodávku, nebo se jedná o součásti jednorázově dodávaného zboží, nebo rozloženou zásilku zboží. Jednorázové dosažení prahu je třeba písemně oznámit místně příslušnému celnímu úřadu. Jednorázové výkazy mohou být celním úřadům předávány i v listinné podobě. Celní úřad je musí obdržet do desátého pracovního dne měsíce následujícího po referenčním období.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím