Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mám chápat pojem Práh pro vykazování Intrastatu?

odpověď

Prahem pro vykazování se rozumí limit odeslaného nebo přijatého zboží, který si zpravodajská jednotka musí sama počítat
od začátku každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení DIČ k DPH, a to zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží.
Výše prahů je stanovena na 12 miliónů Kč pro odeslané a na 12 miliónů Kč pro přijaté zboží.

Do limitu prahu pro vykazování se počítají údaje o zboží, o kterém zpravodajská jednotka uvádí údaje do Výkazu pro Intrastat nebo by je uváděla, pokud jí již povinnost vykazování údajů do Intrastatu dříve vznikla. Pro určení (výpočet) prahů pro vykazování lze k přepočtu z cizí měny na Kč použít směnné kurzy pro přiznání k DPH.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím