Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak často musím vykazovat data pro Intrastat?

odpověď

Období, za které se vykazuje Intrastat, je kalendářní měsíc. V měsících, kdy nedošlo k žádnému pohybu zboží, je nutné odevzdat negativní hlášení.
Při příležitostném (jednorázovém) přijetí nebo odeslání zboží v hodnotě dosahující prahu pro vykazování, nepředpokládá-li
se do konce roku žádné další přijetí nebo odeslání zboží, může být odevzdáno jednorázové hlášení.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím