Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Hlídá program POHODA hodnotu prahů pro vykazování Intrastatu za přijaté či odeslané zboží?

odpověď

Ne, zpravodajská jednotka musí sama počítat hodnotu odeslaného a přijatého zboží od začátku každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení DIČ k DPH. V případě, že dojde k dosažení či překročení prahu, je povinna začít vykazovat data
pro Intrastat.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím