Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Co znamená volba Vykazovat malé zásilky v sekci Intrastat v agendě Globální nastavení?

odpověď

Tato volba hlídá nastavení Zvláštního pohybu MZ na položkách faktur.
Pokud bude volba Vykazovat malé zásilky zatržena a součet fakturované hodnoty nepřesáhne 200 EUR, nabídne program POHODA při uložení faktury nastavení Zvláštního pohybu MZ na jednotlivé položky vstupující do intrastatu.
V případě, že celková fakturovaná hodnota přesáhne 200 EUR, zobrazí program POHODA upozornění, že by Zvláštní pohyb MZ neměl být použit.

Pro správný výpočet je nutné vyplnit celní kurz pro měnu EUR v agendě Nastavení/Seznamy/Kurzový lístek.

K případnému přepočtu hodnoty zboží vyjádřené v jiné měně než v EUR se pro stanovení hranice malé zásilky používá stejný kurz jako k výpočtu celní hodnoty určený podle přímo použitelného předpisu EU postupným přepočítáním na hodnotu zásilky
v Kč a z ní na hodnotu EUR.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím