Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Proč se při likvidaci faktury v cizí měně na devizový účet nezaúčtoval v agendě Banka kurzový rozdíl?

odpověď

Program POHODA automaticky zaúčtuje kurzové rozdíly na záložku Zaúčtování v agendě Banka, v případě, že máte 
v agendě Globální nastavení/Cizí měny zadané předkontace pro kurzový zisk a kurzovou ztrátu 
v části Pohledávky, resp. Závazky.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím