Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Kde si v programu POHODA můžu nastavit, že pohledávky a závazky chci účtovat pevným kurzem?

odpověď

V agendě Nastavení/Globální nastavení/Cizí měny zatrhněte možnost Pohledávky účtovat pevným kurzem.
Stejně tak zatrhněte i možnost Závazky účtovat pevným kurzem a provedené změny uložte.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím