Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Fakturuji v cizí měně a v rámci jedné faktury potřebuji evidovat platby s různou dobou splatností. Umožňuje program POHODA zadávat pozastávky k faktuře v cizí měně?

odpověď

Ano. Funkce Pozastávky je dostupná v nabídce Záznam v agendách Vydané a Přijaté faktury. Pro zpřístupnění funkčnosti pozastávek v programu POHODA je potřeba mít zatrženou volbu Povolit vytvoření pozastávky v agendě Nastavení/Globální nastavení/Pohledávky, resp. Závazky.
Fakturu v cizí měně vystavíte standardním způsobem. Jestliže potřebujete u faktury evidovat pozastávku, zvolte povel Záznam/Pozastávky. Program POHODA zobrazí dialogové okno, kde můžete zadat všechny potřebné informace k evidenci pozastávky, včetně její hodnoty v cizí měně. Volitelně můžete pozastávku přeúčtovat do pohledávek a závazků a to vyplněním pole Předkontace.
 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím