Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Pokud obdržím přijatou fakturu v roce 20xx+1, do přiznání k DPH má vstoupit v roce 20xx+1, ale nákladově má ovlivnit účetnictví roku 20xx, jak to mohu zadat?

odpověď

Pokud se plnění uskuteční v roce 20xx, ale daňový doklad obdržíte až v roce 20xx+1, nárok na odpočet daně si můžete 
uplatnit až v roce 20xx+1. Z hlediska daně z příjmů se bude ale jednat o náklad z roku 20xx.

V agendě Interní doklady zaúčtujete k 31.12.20xx výši fakturované částky do nákladů na 5xx/383. K tomuto zaúčtování můžete také využít agendu Časové rozlišení. Obdrženou přijatou fakturu poté zadáte s daty 20xx+1 a zaúčtujete ji na účty 383/321, 343/321.

Pokud máte ve vnitřní směrnici dáno, že doklady přijaté v lednu můžete ještě zadávat do knihy došlých faktur minulého roku, poté nebudete provádět časové rozlišení. U přijaté faktury zadáte datum zápisu rok 20xx+1, datum odpočtu/doručení také rok 20xx+1 a datum účetního případu rok 20xx. Z pole datum odpočtu/doručení vstupují údaje do přiznání k DPH. Z pole datum účetního případu vstupují údaje do účetního deníku. Doklad zaúčtujete standardním způsobem 5xx/321, 343/321.

Při ukládání dokladů, u kterých jsou nastaveny různé roky, zobrazuje program POHODA při ukládání dokladu hlášení, že data nejsou z jednoho období. V tomto případě berte toto hlášení pouze jako informativní.

Při provádění datové uzávěrky roku 20xx program POHODA takto zadané faktury převede do roku 20xx+1, aby došlo k uplatnění v přiznání k DPH. U těchto faktur bude nastavena předkontace BEZ, účetnictví roku 20xx+1 tedy neovlivní.

Při použití druhého způsobu zaúčtování nebude souhlasit účet 343 s přiznáním k DPH. Ke zjištění rozdílů můžete použít tiskovou sestavu Kontrola pohybu na účtu DPH s přiznáním k DPH, kterou naleznete v tiskových sestavách agendy Účetní deník.

Výše uvedené postupy zaúčtování konzultujte se svým daňovým poradcem.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím