Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Odkud na vydanou fakturu vstupuje text - Plnění je osvobozeno dle určitého § zákona o DPH. Potřebuji si tento text upravit?

odpověď

Tento text vstupuje na fakturu z agendy Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Členění DPH z pole Text na dokladu. Text si můžete u příslušného členění DPH upravit dle potřeby.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím