Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak v programu POHODA nastavit režim One Stop Shop (OSS)?

odpověď

Režim One Stop Shop (OSS) je nutné aktivovat v agendě Globální nastavení, v sekci Daně/DPH - ostatní. Aby program umožnil tuto možnost nastavit, je nutné nejprve ve stejné sekci zatrhnout volbu Nabízet historické sazby DPH a dále zatrhnout volbu Povolit použití cizích měn v sekci Cizí měny.

Aktivací režimu OSS se zpřístupní agenda Sazby DPH v EU z hlavní nabídky Účetnictví/Daň z přidané hodnoty, kde můžete evidovat státy spotřeby Evropské unie, do kterých poskytujete uvedené služby (zboží), včetně jejich sazeb DPH.

Režim OSS se nachází v agendách Pokladna (pouze příjem), Banka (pouze příjem v DE), Vydané nabídky, Přijaté objednávky, Výdejky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky a Interní doklady.

Doklad v režimu OSS vystavíte povelem Záznam/OSS… v příslušných agendách. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém vyberete stát spotřeby. Tímto krokem se zároveň přednastaví výše sazby DPH, jejíž hodnotu program převezme z agendy Sazby DPH v EU. V dialogovém okně uvedete důkazní prostředky a druh dodání. Výchozí hodnoty pro jednotlivé uživatele můžete nastavit v agendě Uživatelské nastavení, v sekci Doklady. Druh dodání lze změnit i na položkách dokladu.
Pokud evidujete skladové zásoby, můžete Druh dodání předvyplnit v agendě Zásoby, na záložce Zaúčtování. 

Režim OSS je nutné na dokladu aktivovat ještě před zadáváním položek dokladu. K dokladům vytvořeným v režimu OSS je možné přiřazovat členění DPH typu R (např. RDzasEU). Tato členění použijete u těch uskutečněných plnění, u kterých potřebujete vyčíslit částku DPH odpovídající zahraniční výši sazby DPH, ale zároveň se tato plnění musí projevit v tuzemském přiznání (pouze základ daně). Členění DPH zvolíte podle toho, do kterého řádku v přiznání DPH má doklad vstoupit. 

Přiznání vystavíte v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Přiznání OSS. Přiznání se vystavuje čtvrtletně a je evidováno v měně EUR. Doklady, které máte evidované v jiné měně než EUR, se přepočítají směnným kurzem Evropské centrální banky. Tyto kurzy je nutné zadat do kurzového lístku k poslednímu dni jednotlivých čtvrtletí s typem kurzu Směnný ECB (OSS). Pokud nebude kurzový lístek zadán, program nedovolí přiznání vystavit.

Na záložce Položky uvidíte kumulovaný základ daně a daň vyčíslenou v EUR dle sazeb, státu spotřeby a typu dodání. Na záložce Podklady se zobrazí doklady, které do přiznání OSS vstupují včetně dalších informací, jako jsou důkazní prostředky, druh dodání nebo jméno příjemce, který doklad přijal. V této agendě lze následně z nabídky Záznam vytvořit XML soubor přiznání a vystavit závazek na platbu správci daně v EUR.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím