Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak v programu POHODA nastavit režim One Stop Shop (OSS)?

odpověď

Režim One Stop Shop (OSS) je nutné aktivovat v agendě Globální nastavení v sekci Daně / DPH - ostatní. Aby program umožnil tuto možnost nastavit, je nutné nejprve ve stejné sekci zatrhnout volbu Nabízet historické sazby DPH a dále zatrhnout volbu Povolit použití cizích měn v sekci Cizí měny.

Aktivací režimu OSS se zpřístupní agenda Sazby DPH v EU z hlavní nabídky Účetnictví / Daň z přidané hodnoty, kde můžete evidovat státy spotřeby Evropské unie, do kterých poskytujete uvedené služby (zboží), včetně jejich sazeb DPH.

Režim OSS se nachází v agendách Pokladna (pouze příjem), Banka (pouze příjem v DE), Vydané nabídky, Přijaté objednávky, Výdejky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky a Interní doklady.

Doklad v režimu OSS vystavíte povelem Záznam / OSS… v příslušných agendách. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém vyberete stát spotřeby. Tímto krokem se zároveň přednastaví výše sazby DPH, jejíž hodnotu program převezme z agendy Sazby DPH v EU. V dialogovém okně můžete uvést i důkazní prostředky a druh dodání. Druh dodání můžete změnit i na položkách dokladu. Pokud evidujete skladové zásoby, můžete Druh dodání předvyplnit i v agendě Zásoby, na záložce Zaúčtování. 

Režim OSS je nutné na dokladu aktivovat ještě před zadáváním položek dokladu. K dokladům vytvořeným v režimu OSS je možné přiřazovat členění DPH typu R (např. RDzasEU). Tato členění použijete u těch uskutečněných plnění, u kterých potřebujete vyčíslit částku DPH odpovídající zahraniční výši sazby DPH, ale zároveň se tato plnění musí projevit v tuzemském přiznání (pouze základ daně). Členění DPH zvolíte podle toho, do kterého řádku v přiznání DPH má doklad vstoupit. 

Přiznání vystavíte přes hlavní nabídku Účetnictví / Daň z přidané hodnoty / Přiznání OSS. Přiznání se vystavuje čtvrtletně a je evidováno v měně EUR. Doklady, které máte evidované v jiné měně než EUR, se přepočítají směnným kurzem Evropské centrální banky. Tyto kurzy je nutné zadat do kurzového lístku s typem kurzu Směnný ECB (OSS) ke konci každého čtvrtletí. Pokud nebude kurzový lístek zadán, program nedovolí přiznání vystavit.

Na záložce Položky uvidíte kumulovaný základ daně a daň vyčíslenou v EUR dle sazeb, státu spotřeby a typu dodání. Na záložce Podklady se zobrazí doklady, které do přiznání OSS vstupují včetně dalších informací, jako jsou důkazní prostředky, druh dodání nebo jméno příjemce, který doklad přijal. V této agendě lze následně z nabídky Záznam vytvořit XML soubor přiznání a vystavit závazek na platbu správci daně v EUR.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím