Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak si mohu ověřit, zda můj obchodní partner nenese titul „nespolehlivý plátce“?

odpověď

V programu POHODA máte několik možností, jak spolehlivost plátce ověřit.

V agendě Adresář/Adresář a v dalších dokladových agendách lze plátce ověřit prostřednictvím povelu Záznam/Komunikace/Vyhledat na internetu... Program POHODA zobrazí dialogové okno, kde vyberte možnost Administrativní registr ekonomických subjektů. Po stisku tlačítka Dokončit program POHODA otevře přímo webovou aplikaci Daňového portálu s výpisem výsledků pro daný ekonomický subjekt.

Rychlejší možnost ověření lze v agendě Adresář provést i povelem Registr plátců DPH, který naleznete kliknutím na příslušné DIČ.

Spolehlivost plátce a zveřejněných bankovních účtů je možné ověřit i přímo v agendách Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky, Vydané objednávky a Poptávky. Zde je možné ověření provést ručně nebo automaticky. Ruční ověření je možné vyvolat prostřednictvím povelu Registr plátců DPH, který naleznete ve výše uvedených agendách kliknutím na podtržené slovo DIČ. 

Automatickou kontrolu v registru plátců DPH program POHODA provádí pouze v případě, že je zatržena volba Při uložení dokladu provést ověření V registru plátců DPH v agendě Nastavení/Globální nastavení/CRM.
Automatická kontrola se provádí vždy při uložení dokladu. Program POHODA zobrazí upozornění v případě, že se nepodaří navázat komunikaci s registrem, DIČ nebude nalezeno v seznamu nespolehlivých plátců nebo u dokladu bude uveden účet, který není zveřejněn. Pokud u adresy není zadáno DIČ, kontrola se neprovádí.

V agendě Příkazy k úhradě je možné tyto údaje ověřovat buď ručně prostřednictvím povelu Záznam/Registr plátců DPH, nebo automaticky po uložení příkazu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím