Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu nastavit u přijaté faktury, kterou jsem obdržel v roce 20xx, ale plnění bylo uskutečněno v minulém roce, správnou sazbu DPH?

odpověď

Pokud potřebujete uvést na dokladu jinou sazbu DPH, než je v současné době platná, můžete ji zadat pomocí historických sazeb DPH. 

V agendě Nastavení/Globální nastavení/DPH ostatní zatrhněte volbu Nabízet historické sazby DPH a uložte. Na dokladech 
z roku 20xx, u kterých budete chtít zadat jinou sazbu DPH, klikněte na záložku Položky faktury, resp. Položky dokladu, 
v poli DPH vyberte možnost Hist.sníž.s. a do vedlejšího pole DPH % zapište požadovanou sazbu DPH.
Program POHODA automaticky částky přepočítá zadanou sazbou.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím